IDM ဢမ်ႇၼၼ် Internet Download Manager

Internet Download Manager 6.11

Internet Download Manager (IDM)  ၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈဢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇ ၾၢႆႇၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ၼိူဝ်ဢိၼ်းတႃႇၼႅတ်ႉလႄႈ ၸွႆႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇ ဝႆးၶိုၼ်ႈမႃး 5 ပုၼ်ႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႇၵဝ်ႇတိုၵ်ႉၻၢဝ်းလူတ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇၽျူႇတိူဝ်ႇ မွတ်ႇၵႂႃႇသေလႄႈသင် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉတူၵ်းၵႂႃႇသေလႄႈသင် ၼႂ်းၶိုဝ်းၶႆႇ မီးပၼ်ႁႃသေဢၼ်ဢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇတူၵ်းၵႂႃႇသေလႄႈသင် ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် မိူဝ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်းပိူတ်ႇၶွမ်ႇၽျူႇတိူဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႇၻၢဝ်းလူတ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလူႉဢမ်ႇလႅဝ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇၶိုၼ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

IDM ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ဝိူဝ်းသျိၼ်းမၼ်း ပဵၼ် 6.11 ယဝ်ႉ။ ဝိူဝ်းသျိၼ်းမႂ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇ ငၢႆႈငႅမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတႄႉတႄႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၻၢဝ်းလူတ်ႇငဝ်းတူင်ႉ ၼႂ်း YouTube, MySpaceTV, လႄႈ Google Videos လႄႈ ၻၢဝ်းလူတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း တေႇၵႂႃႇ ၵမ်ႉထႅမ်မူတ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်လႆႈ တင်း FireFox 14 လႄႈ IE ၵူႈဝိူဝ်းသျိၼ်းယူႇယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ၻၢဝ်းလူတ်ႇ IDM လႄႈ ၵၢၼ်ဢဝ်လူင်းသႂ်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈ

1. ၻၢဝ်းလူတ်ႇ IDM 6.xx တီႈၼႆႈIDM Patch Pic (ဢၼ်လႃႈသုတ်း)

2. ပိုတ်ႇ dman6xx.exe (ဢၼ်ၸင်ႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇလူင်းၼၼ်ႇ) သေ ႁဵတ်းၸွမ်း ဢၼ်မၼ်းသင်ႇ

မိူဝ်ႈဢဝ် IDM 6.xx လူင်းၼႂ်းၶိူင်ႈလႅပ်ႈလွႆႉလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႇပေၼႅတ်ႈပိူတ်ႇမၼ်းၵွၼ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉပိူတ်ႇဝႆႉၵေႃႈ ႁပ်းပႅတ်ႈတႃႉ။

3. ၻၢဝ်းလူတ်ႇ Patch တွၼ်ႈတႃႇ IDM 6.11 တီႈၼႆႈ

4. ဢဝ် IDM.v6.xx.release.3-patch.exe ဢွၵ်ႇတီႈၼႂ်း IDMpatch.rar (ဢၼ်ၸင်ႇႁႃၻၢဝ်းလူတ်ႇလူင်း)

5. ပိူတ်ႇ IDM.v6.xx.release.3-patch.exe သေ ၼဵၵ်းတီႈ Patch

IDMFindPic6. မၼ်းတေႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႃ IDMan.exe ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸင်ႇႁႃလူင်းသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶိူင်ႈ

ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေၵႂႃႇမီးတီႈ C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager ဢမ်ႇၼၼ် C:\Program Files\Internet Download Manager

7. လိူၵ်ႈပၼ် IDMan.exe

8. သႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႆႈသႂ်ႇသေ ၼဵၵ်း OK

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈ Internet Download Manager လႆႈတႃႇသေႇယဝ်ႉ။

 

-- ပီႈၸၢႆးလူင် --