NK VIP

NamKhone VIP ပဵၼ်ဢီႈသင်?

ၼႃႈဝႅပ်ႉ NamKhone VIP ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းသိုဝ်ႉၸႂ်ႉ NamKhone Web Design ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼႃႈဝႅပ်ႉ NamKhone VIP ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်တိတ်းတင်ႈ လႄႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႅပ်ႉသႆႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သင်ၶႂ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NamKhone VIP တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?

သင်ၸိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုဝ်ႉၸႂ်ႉ NamKhone Web Design ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆလပ်ႉ တႃႇတေၶဝ်ႈၸူး NamKhone VIP ၵႂႃႇပၼ်တၢင်း e-mail ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ်တင်း ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇၵႂႃႇပၼ်ၼႂ်း e-mail ၼၼ်ႉသေ လွၵ်ႉၶဝ်ႈၸူးလႆႈၼႂ်းၼႃႈဝႅပ်ႉ NamKhone VIP ယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ သႂ်ႇဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တိတ်းတင်ႈလႄႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႅပ်ႉသႆႉၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပရူဝ်းၵႅမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတွၼ်ႈတႃႇ Mac လႄႈ Windows ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉပၼ်ပႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၵူႈၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NamKhone VIP ၸွင်ႇလႆႈ?

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၽူႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉ NamKhone Web Design ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးမႃး သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵိုင်ႇလႅပ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယူႇၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ။