C-Section လႄႈ ရေႃးၵႃႇပီးလူၼ်ႉ

လွင်ႈလႆႈၽႃႇတွင့်သေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႆ့ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း တၢင်းပဵၼ်ပီးလူၼ်ႉ

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉတီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၶဝ်ၶူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမႃးလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽႃႇတွင်ႉၼႆႉ ၸၢင်းမီးတၢင်းပဵၼ်ပီးလူၼ်ႉ လိူဝ်သေလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမႃးတၢင်းထမ်းမတႃး သွင်ပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ဝႃႈ လွင်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၽႃႇတွင်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၽႃႇတတ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၿႅၵ်ႉထီးရီႈယိူဝ်းၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈသေ ၸၢင်ႈပိၼ်ႇပႅင်ႈပႅတ်ႈလွၵ်းလၢႆးဢႃးႁၢၼ်ယၢႆႈၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း မႄႈလုၵ်ႈ 1,255 ၵူႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈပီ 1999 တေႃႇထိုင် 2002 ယဝ်ႉ။

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ၶဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ပႆႇပႃႈမီးသၼ်ႇထေႇ 22 ဝူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် တႅၵ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႈတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢၼ်ၸင်ႇႁႃၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢႃႇယုတဵမ်သၢမ်ၶူပ်ႇမႃးၼႆ ၶိုၼ်းမႃးတႅၵ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႈတူၺ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။


တၢင်းပဵၼ်ပီးလူၼ့်Obesety

ၼႂ်းၵႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ သီႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵိူတ်ႇမႃးလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽႃႇတွင်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵိူတ်ႇမႃးလူၺ်ႈတၢင်းဢင်ႇၵႃႇမႄႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈဝႃႈ ၼိူဝ်ႉတူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တၢင်းၼႃၽိဝ်ၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇၼႆႉ မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် ႁႃႁၼ်ၶေႃႈမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ယင်းဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ဢၼ်လႆႈဢဝ်ၵၢၼ်ၽႃႇတွင်ႉသေလဵင်ႉလုၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၸၢင်ႈပီးလႆႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်းဢၼ်လဵင်ႉလုၵ်ႈလူၺ်ႈတၢင်းဢင်ႇၵႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်းဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၿႅၵ်ႉထီးရီးယိူဝ်း ဢၼ်လႆႈမႃးမိူဝ်ႈယင်းတိုၵ်ႉၽႃႇတတ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းတေဢဝ်ၵၢၼ်ၽႃႇတွင်ႉသေ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉ တၢင်းပဵၼ်ပီးလူၼ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈတေပဵၼ်မႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းဢင်းၵဵတ်ႈတႄႉ လွၵ်းလၢႆးဢဝ်ၵၢၼ်ၽႃႇတွင်ႉသေ လဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီး 23% ယဝ်ႉ။

 

ပီႈၸၢႆးလူင်